Największa jak dotąd w Polsce konferencja dot. problematyki ochrony danych osobowych w zatrudnieniu

Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych
z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości

3.03.2016, Auditorium Maximum, Kraków

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej — Uniwersytet Jagielloński

O konferencji

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej — Uniwersytet Jagielloński

zaprasza na konferencję

Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych
z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości

Dobiegają końca prace nad kompleksową reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych – należy się spodziewać przyjęcia nowych przepisów w pierwszej połowie 2016 r. Z punktu widzenia przedsiębiorców będą to zmiany rewolucyjne: nie dosyć, że zmienia się sama treść przepisów, często diametralnie, to jeszcze pojawia się możliwość nakładania dotkliwych sankcji za naruszenie obowiązków.

W styczniu 2016 r. mija również rok od wejścia w życie ostatniej zmiany polskich przepisów o ochronie danych osobowych, istotnej z punktu widzenia obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, w wyniku której m.in. zasadniczej zmianie uległy przepisy dotyczące statusu i obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji, a także zliberalizowano zasady przekazywania danych osobowych poza EWG. W naturalny sposób pojawia się więc możliwość podsumowania praktycznych doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych przepisów z perspektywy GIODO i pracodawców.

Zagadnieniem budzącym nadal wiele kontrowersji w praktyce jest monitoring; nie tylko wizyjny, ale także kontrola poczty elektronicznej pracownika, jego aktywności w Internecie geolokalizacja, kontrola bilingów, czy kontrola korzystania przez pracownika z Internetu. Od wielu lat pracodawcy czekają na uregulowanie tych kwestii w polskim prawie, jednak takiej regulacji nadal brak. A tymczasem coraz więcej pracodawców sięga po jakąś postać monitorowania swoich pracowników.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jaki wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców będą miały nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 • jakie są kierunki zmian w zakresie funkcjonowania organów ochrony danych osobowych,
 • jakie są de lege lata zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy w tym kontroli poczty elektronicznej, korzystania z sieci Internet, wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • jakie są najnowsze rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich, w szczególności pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej.

Organizacja konferencji i koordynacja programu:

 • dr Dominika Dorre–Kolasa
 • dr Paweł Litwiński

Program

3.03.2016

 10.00-10.30
Powitanie uczestników, otwarcie konferencji
Wystąpienie wprowadzające — prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, KPPiPS WPiA UJ

 10.30-12.00
Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym
Wystąpienie wprowadzające — Monika Krasińska, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Panel ekspercki:

 • Michał Czerniawski, Ministerstwo Cyfryzacji
 • dr Paweł Litwiński, IA
 • dr Daniel Książek, WPiA UJ
 • Magdalena Piech, Konfederacja Lewiatan

 12.15-13.45
Prywatność pracownika a nowe technologie przetwarzania informacji
Wystąpienie wprowadzające — prof. dr hab. Paweł Fajgielski, WPiA KUL
Panel ekspercki:

 • dr Dominika Dorre-Kolasa, WPiA UJ
 • dr Dominik Lubasz, WPiA UŁ
 • dr Grażyna Spytek-Bandurska, Konfederacja Lewiatan
 • dr Ewa Kulesza, WPiA UŁ

 14.30-16.00
Transgraniczne przekazywanie danych osobowych pracowniczych
Wystąpienie wprowadzające — Piotr Drobek, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Panel ekspercki:

 • r.pr. Damian Karwala, DLA Piper
 • r.pr. Izabela Kowalczuk-Pakuła, Bird&Bird
 • dr Marcin Wujczyk, WPiA UJ
 • adw. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • dr hab. Krzysztof Walczak, UW WZ

 16.00
Zakończenie konferencji

Pobierz program

Program konferencji jest dostępny również w formacie PDF.

Pobierz program

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Auditorium Maximum Uniersytetu Jagiellońskiego. Budynek ten został wybudowany w 2005 roku i jest największym budynkiem dydaktyczno-konferencyjnym na Uniwersytecie. Budynek posiada kilka sal, z których największa, sala amfiteatralna, może pomieścić 1200 osób.

Rejestracja

Rejestracja została przedłużona do dnia 3.03.2016.

Opłaty konferencyjne

Opłata podstawowa: 550 zł

Obniżona opłata przysługuje:

 • radcom prawnym i adwokatom — 350zł
 • pracownikom naukowym uczelni wyższych — 250zł
 • doktorantom, magistrantom oraz studentom — 150zł

W przypadku rezygnacji Komitet Organizacyjny nie przewiduje zwrotu opłaty konferencyjnej.


Dodatkowo 20% zniżki przysługuje słuchaczom studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński, członkom Konfederacji Lewiatan oraz członkom Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami przy dokonaniu wpłaty do 21 lutego.

 

Decyzją Komitetu Organizacyjnego ważna jest informacja dotycząca źródła finansowania i to ona definiuje wysokość opłaty. Na przykład: radca prawny otrzyma wpisowe w wysokości dla radców prawnych tylko w przypadku płatności wykonanej przez kancelarię, student otrzyma wpisowe w wysokości dla studentów tylko po wysłaniu skanu legitymacji studenckiej, itd..

 

Radcowie prawni biorący udział w konferencji otrzymają zaświadczenia niezbędne do naliczenia punktów szkoleniowych w Cyklu Szkoleń Zawodowych radców prawnych.

Rejestracja  Logowanie

Patronat

Następujące osoby oraz instytucje objęły naszą konferencję patronatem:

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Patron honorowy

GIODO

GIODO

Patron merytoryczny

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W trosce o Twoje dane osobowe

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

Patron merytoryczny

Jesteśmy głosem biznesu

Barta Litwiński

Barta Litwiński

Patron merytoryczny

Kancelaria radców prawnych i adwokatów

Spółka partnerska

A. Sobczyk i Współpracownicy

A. Sobczyk i Współpracownicy

Patron merytoryczny

Kancelaria radcy prawnego

Bird&Bird

Bird&Bird

Patron merytoryczny

Najlepsza firma ostatniej dekady w zakresie ochrony własności intelektualnej

Lubasz&Wspólnicy

Lubasz&Wspólnicy

Patron merytoryczny

Kancelaria radców prawnych

DLA Piper

DLA Piper

Patron merytoryczny

DLA Piper Globalna kancelaria prawna

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Patron merytoryczny

Kancelaria prawna

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

PSZK

Patron merytoryczny

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Patroni medialni

Cyberlaw Beata Marek

Cyberlaw Beata Marek

Patron medialny

e-Usługi to przyszłość

Zaznacz swój udział w rynku

Dziennik Internautów

Dziennik Internautów

Patron medialny

Internet w życiu i biznesie

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Patron medialny

Wydawnictwo prawnicze

Lex Navigator Procedury Prawa Pracy

Lex Navigator

Patron medialny

Procedury Prawa Pracy

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Patron medialny

Rozwiązuje wszelkie problemy kadrowe

Serwis HR

Patron medialny

Aktualizowany codziennie program online

Portal Prawa IT

Portal Prawa IT

Patron medialny

Prawo IT, E-Commerce, IP

Portal ODO

Portal ODO

Patron medialny

Ochrona Danych Osobowych

Rzeczpospolita

Rzeczpospolita

Patron medialny

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

OIRP

OIRP

Patron medialny

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

TVP3

TVP3 Kraków

Patron medialny

Telewizja lokalna

Kontakt

W kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z Organizatorami:
dr Dominika Dörre-Kolasa

e-mail: dominika.dorre@sobczyk.com.pl

telefon: 695 372 371

dr Paweł Litwiński

e-mail: litwinski@bartalitwinski.pl

telefon: 880 092 000

W przypadku pytań związanych z procesem rejestracji, prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Konferencji Działu Promocji i Informacji UJ

e-mail: konferencje@uj.edu.pl

telefon: 12 663 23 60​